Flyfrakt

Kontakt vårt Frakt-team

Vi tilbyr flyfrakttjenester 365 dager i året, fra alle steder i verden.

Flyfrakt

Vårt dedikerte og spesialiserte ASCO Team sørger for å finne de mest optimale og kostnadseffektive løsningene, i god dialog med kunde og samarbeidspartnere. Vårt flyfrakt team har lang erfaring og dybdekunnskap innen alle former for flyfrakt, herunder kurèr, generell flyfrakt og charter av både lastefly og personfly.

Flyfrakt

Tjenester

Vi leverer alle typer flyfrakt tjenester innenlands og internasjonalt:

  • Charter
  • Farlig gods
  • Kurèr tjenester
  • Spesialgods
  • Charter og handcarry
  • Flypass-flypass og Dør/dør
Tjenester

Akkrediteringer

Som godkjent IATA agent, har vi tilgang til de fleste av verdens flyselskaper, som blant annet Lufthansa, KLM, Scandinavian Airlines, Qatar Airways, British Airways and and Emirates.

Som en godkjent IATA agent kreves det også godkjent Farlig Gods sertifisert Dangerous Goods Regulations (DGR).

ASCO er medlem av WCA.

How can we help?

If your enquiry relates to a job application, please go to our Careers page.

ASCO uses cookies for the purposes of statistical analysis of our website. By visiting our website, you consent to our use of cookies as described in our privacy and cookie policy.


Read more
Send
Should be Empty: