Equinor Forlenger Basekontrakten med ASCO i Sandnessjøen til 2027

Published: 10 September 2023
|
Norway , Logistics

Med dette sikres arbeidsplasser ved ASCO Norge's base i Sandnesjøen ytterligere og gir stabilitet og forutsigbarhet for våre eiere og ansatte.

"Dette er meget gledelig og en viktig kontrakt for oss" sier administrerende direktør i ASCO Norge, Runar Hatletvedt.

Equinor har vært en viktig kunde for ASCO Norge i flere år, og selskapet har hatt rammeavtalen for terminal- og lagertjenester i Sandnessjøen helt tilbake til 2015. Meldingen om en ytterligere forlengelse til 2027 kom som en positiv overraskelse, da Equinor tidligere i år utøvet en 2-årig opsjon for perioden 1. juli 2023 – 30.juni 2025.

"En ytterligere kontraktsforlengelse til 2027 bidrar til stabilitet og forutsigbarhet i en markedssituasjon som er preget av høy endringstakt og stor usikkerhet. Dette gir oss arbeidsro til å videreutvikle våre strategier for å være enda bedre posisjonert for nye anbud og forretningsområder" sier sjef for strategi og forretningsutvikling i ASCO Norge, Ståle Edvardsen.

ASCO Base Sandnessjøen er en del av ASCO Norge AS og er lokalisert på Horvneset. ASCO sysselsetter vel 30 personer i Sandnesjøen og forsyner feltene Norne og Aasta Hansteen for Equinor og Skarv med tilhørende satellitter for Aker BP. I tillegg forsyner ASCO Base Sandnessjøen øvrige operatørkunder som har leteprospekter på Nordlandssokkelen, samt leverandører i petroleumsindustrien og andre kunder som har behov for logistikktjenester.


Finn ut mer om vår virksomhet i Norge her.